نکاتی درباره اسباب کشی راحت تر با کودکان

//نکاتی درباره اسباب کشی راحت تر با کودکان

نکاتی درباره اسباب کشی راحت تر با کودکان

نکاتی درباره اسباب کشی راحت تر با کودکان

با رعایت نکات زیر می توانید خاطره خوشی از اسباب کشی برای فرزندانتان بر جای بگذارید.

 1. از اسباب کشی تصویر مثبتی برای کودکان ایجاد کنید.
 2. قبل از اسباب کشی همراه فرزندانتان از خانه جدید بازدید کنید.
 3. بچه ها را در دکوراسیون و چیدن اسباب منزل مشارکت دهید.
 4. از فرزندانتان در بسته بندی و جمع آوری وسایل کمک بخواهید.
 5. به آن ها کمک کنید تا همچنان با دوستانشان ارتباط داشته باشند.
 6. روز اسباب کشی برای مراقبت کودکان از دوستانتان کمک بگیرد.
 7. قبل از هر چیز اتاق کودکانتان را آماده کنید.
 8. به آنها بیش از پیش توجه کنید.
 9. برای بر آوردن نیاز های آن ها در روز اسباب کشی خود را آماده کنید.
 10. ترس و اضطراب را از خود و کودکان دور کنید.
 11. اطمینان یابید تمام جعبه ها برچسب یا علامت دارند.
 12. زمان مناسب و مطمئنی را برای روز اثاث کشی با اتوبار خود هماهنگ کنید.

ارسال نظر